Profilová fotografie

Edita Ondarza


Terapie - Osobnostní rozvoj - Koučink

Nabídka


Edita Ondarza

 • Klasická psychoterapie (Satirová, krizová intervence apod.)
 • EFT (zpracování strachů, fobií, traumat apod.)
 • Kineziologie (hloubkové odblokování a zpracování traumat, vzorců chování apod.)
 • Regresní terapie (odblokování a zpracování příčin a traumatizace v minulosti)
 • Koučink - profesní, osobní, sportovní
 • Řízená relaxace (změna vzorců myšlení, prvky NLP)
 • Poradenství
  • v oblasti osobnostního rozvoje
  • kariérové a profesní
  • odborné sociální
  • příprava na výběrová řízení apod.
 • Vzdělávací činnost
  • tvorba a realizace vzdělávacích programů
  • zpracovávání žádostí o akreditaci
  • andragogické poradenství
  • lektorské činnost

Kurzy


Edita Ondarza

Metody


Edita Ondarza

O mně


Působím v oblasti kariérního, osobnostního a psychologického poradenství od roku 2008, koučování a terapii se věnuji od roku 2013.

Téměř deset let se věnuji práci s širokým spektrem cílových skupin včetně patologií, a v posledních pěti letech se věnuji osobnostnímu rozvoji jedinců, koučování a terapii.

V rámci poradenství sdílím své profesní i životní zkušenosti. Ve své praxi učím lidi, jak mají jednoduše pracovat sami se sebou, cítit se lépe a umět zvládat zátěžové a nestandardní situace, se kterými se v životě všichni občas setkáváme.

Můj životopis ke stažení zde. (ve formátu PDF)

Edita Ondarza

Certifikáty


Reference


S Editou mám jen ty nejlepší zkušenosti, moc mi pomohla jak od celoroční alergie, tak od různých strachů. Dokáže se správně ptát tak, abych sama přišla na to, kde je problém, případně mě svým rázným přístupem "dokopat" tam, kam je třeba. Je otevřená novým metodám, takže když na nějaký problém nazabírá jedna metoda, má hned v rezervě další. Editu mohu rozhodně doporučit všem, kdo chtějí řešit jakýkoli problém, ať už zdravotní nebo psychický.

Mgr. Eliška Suchánková

Ceník služeb


 • Klasické terapeutické sezení - EFT (v délce 90 min.) 1.000,- Kč
  • každá další hodina 700,- Kč
 • Kineziologie (v délce 120 min.) 1.500,- Kč
 • Regresní terapie (v délce 60 min.) 600,- Kč
 • Koučink - profesní, osobní, sportovní (v délce 60 min.) 1.000,- Kč
 • Řízená relaxace (v délce 120 min.) 2.000,- Kč
 • Poradenství (v délce 60 min.) 700,- Kč

Kontakt


Edita Ondarza

Edita Ondarza
+420 774 689 987
edita@ondarza.cz
www.ondarza.cz

Adresa provozovny:
Nádražní 726/161
Ostrava - Přívoz
IČO: 73051977
č. ú.: 1023077451/6100

Akreditovaný vzdělávací program "Kouč"


Anotace

Akreditovaný vzdělávací program "Kouč" v délce 120 hodin je realizován prezenční formou. Součástí vzdělávacího programu jsou skupinové supervize.

Vstupní předpoklady

 • Věk od 18 let
 • Ukončené střední vzdělání

Znalosti účastníků budou ověřeny závěrečnou zkouškou, jež sestává z písemného testu a praktické zkoušky. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci dle akreditace MŠMT (MSMT-28841/2016-1/709).

Absolvent

Absolvent vzdělávacího programu bude umět a znát:

 • Podporovat klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení a jeho osobním a profesním rozvoji
 • Vhodné koučovací techniky a postupy v procesu koučování a umět je používat
 • Vyhledat si další nové poznatky v oboru koučování a umí je aplikovat do procesu koučování
 • Způsoby vyhodnocování efektivity (vstupů a výstupů) procesu koučování s klientem a umí je vhodně používat
 • Klást koučovací otázky, vést koučovací rozhovor a aktivně naslouchat v průběhu koučovacího rozhovoru
 • Stanovit a dosáhnout předem stanovených reálných cílů pozitivních pro klienta

Obsah programu

Základní koučovací techniky (SMART, GROW)
Základy NLP
Alternativní techniky
Psychohygiena
Skupinový koučink
Techniky zpětné vazby

Termíny konání programu

17. 9. 2017; 30. 9. - 1. 10. 2017
15. 10. 2017; 28. - 29. 10. 2017
17. 11. 2017
9. - 10. 12. 2017
6. - 7. 1. 2018
3. - 4. 2. 2018
23. - 24. 2. 2018
17. 3. 2018 - závěrečné zkoušky

Cena programu

29.900 Kč

Místo konání

ABC, o.p.s.
Nábřeží SPB 455
Ostrava - Poruba

Zavřít

Akreditovaný vzdělávací program "Kouč"


Anotace

Akreditovaný vzdělávací program "Kouč" v délce 120 hodin je realizován prezenční formou. Součástí vzdělávacího programu jsou skupinové supervize.

Vstupní předpoklady

 • Věk od 18 let
 • Ukončené střední vzdělání

Znalosti účastníků budou ověřeny závěrečnou zkouškou, jež sestává z písemného testu a praktické zkoušky. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci dle akreditace MŠMT (MSMT-28841/2016-1/709).

Absolvent

Absolvent vzdělávacího programu bude umět a znát:

 • Podporovat klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení a jeho osobním a profesním rozvoji
 • Vhodné koučovací techniky a postupy v procesu koučování a umět je používat
 • Vyhledat si další nové poznatky v oboru koučování a umí je aplikovat do procesu koučování
 • Způsoby vyhodnocování efektivity (vstupů a výstupů) procesu koučování s klientem a umí je vhodně používat
 • Klást koučovací otázky, vést koučovací rozhovor a aktivně naslouchat v průběhu koučovacího rozhovoru
 • Stanovit a dosáhnout předem stanovených reálných cílů pozitivních pro klienta

Obsah programu

Základní koučovací techniky (SMART, GROW apod.)
Základy NLP
Alternativní techniky
Psychohygiena
Skupinový koučink
Techniky zpětné vazby

Termíny konání programu

říjen 2018- říjen 2019 (data budou upřesněna během dubna)

Cena programu

29.900 Kč

Místo konání

Ostrava

Zavřít

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE
VÍKENDOVÝ KURZ EFT (Emotional Freedom Techniques)


Co se naučíte:

techniku EFT (techniky emoční svobody)
použití v praxi u sebe a svých blízkých (děti, partneři, zvířata apod.)
tvoření frází a zaměření se na problém
odblokování fobií a strachů

Termíny konání programu

3. - 4. 6. 2023

Cena programu

3.900 Kč

Místo konání

Nádražní 161, Ostrava

Zavřít

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE
VÍKENDOVÝ KURZ EFT (Emotional Freedom Techniques)


Co se naučíte:

techniku EFT (techniky emoční svobody)
použití v praxi u sebe a svých blízkých (děti, partneři apod.)
tvoření frází a zaměření se na problém
otevřené otázky
odblokování fobií a strachů

Termíny konání programu

30. 9. - 1. 10. 2023

Cena programu

3.900 Kč

Místo konání

Nádražní 161, Ostrava

Zavřít

EFT


“Jednoho dne se medicínská profese probudí a uvědomí si, že nevyřešené emocionální problémy jsou hlavní příčinou 85% všech nemocí. Od té chvíle bude metoda EFT jedním ze základních léčebných nástrojů … jak je už nyní pro mě.”

Eric Robins, Praktický lékař

Popis metody EFT, její vznik a vývoj

EFT (Emotional Freedom Techniques) je technika emocionální svobody, která dovede pracovat s energetickým systémem každého z nás a efektivně, rychle a trvale zpracovat negativní emoce a bloky.

Wikipedia poměrně srozumitelně a návodně k tomuto tématu uvádí, že Emotional Freedom Techniques neboli doslova Techniky emoční svobody (či spíše Techniky pracující na principu uvolnění emocí) jsou alternativní psychoterapeutické techniky postavené na teorii, že negativní emoce jsou způsobeny poruchou v energetickém poli těla (nebo ji naopak vyvolávají). Pomocí lehkého ťukání na akupunkturní body při současné koncentraci na své pocity dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy.

Existují dvě studie, které svědčí o pozitivním efektu EFT, a podle jiné studie není efektivita EFT vyšší než efekt placeba. Kritikové označují teorii EFT za pseudovědeckou a domnívají se, že podstatu EFT je možné vysvětlit na základě metod klasické psychologie spíše než na základě energie meridiánů. Ať již ohledně EFT panuje jakýkoliv názor, pravdou zůstává, že má nejen své odborně fundované zastánce, ale i prokazatelné pozitivní účinky a výsledky.

Systém EFT vytvořil Ing. Gary Craig v polovině 90. let a na základě zjednodušeného systému TFT (Thought Field Therapy – terapie myšlenkového pole) Rogera Callahana. Gary Craigsvé odborné působení zasvětil nejprve profesnímu koučinku (Life Coach), NLP (Neuro Linguistic Programming - neurolingvistické programování) a posléze následnému sestavení metody EFT, která v sobě mimo již zmíněných prvků - koučink, NLP, TFT - obsahuje i poznatky z tisíce let staré nauky o meridiánových drahách lidského těla.

Suzan Wright ve své publikaci (2010) doplňuje že, objevení Tought Field Therapy odhalilo tajemství léčby psychologických problémů. Klíčem je energetický systém proudící v každém z nás. Dozvídáme se, jak se zaměřit na energetický systém těla, jako na prostředek, který pomáhá zmírnit běžné emoční potíže.

Craig a Callahan spolu pracovali na začátku 90. let. V roce 1993 byl Craig první osobou, kterou Callahn vycvičil ve své nejrozvinutější technice známé jako Hlasová technika (Voice Technology). Craig díky své praxi zjistil, že pořadí bodů při ťukání není důležité, a tím ztratila smysl i řada dalších speciálních procedur. Tím pádem byl Callahanův systém velmi zjednodušen.

„Vždy se u mě projevoval zájem v oblastech osobního růstu přes různé psychologické směry. EFT je můj poslední a zároveň nejprogresivnější objev. Taktéž mám vysoké mínění o neurolingvistickém programování. Přestože metoda EFT přesahuje téměř každé konvenční přesvědčení, výsledky i tak zůstávají velice významné. EFT samozřejmě není všemohoucí, nedostaneme vždy ve všech sférách oblastí 100%, ale tato metoda velice často pomáhá tam, kde vše ostatní selhalo."

Gary Craig

Když myslíme na problém, vstupujeme do myšlenkového pole a přivádíme do těla energii, která setrvala v myšlenkovém poli sotva znatelná, nebo spící. Negativní myšlení zachycuje energii, kterou poklepávání na tělesné meridiány znovu uvolňuje (Wright, 2010).

Proč používat meridiánové dráhy? Je to nutné? A co to vlastně znamená?

"Východní medicína meridiány popisuje jako kanály, které spojují celé tělo jak na povrchu, tak i s vnitřními orgány navzájem, a zavádí pojem energie čchi, která těmito drahami proudí. Můžeme si říci, že je to informace, která se šíří tělem, nebo lze meridián zjednodušeně připodobnit k řece s proudící vodou. Drtivá většina nejdůležitějších akupunkturních bodů je součástí meridiánů, a přisuzuje se jim významný regulační efekt na energetické dráhy i celé tělo."

(MUDr. Zdeněk Šos)

Zavřít

NLP


NLP je metoda, která se zabývá identifikací a modelováním úspěšných strategií. NLP techniky, které jsou dnes známé, byly vytvořeny jako výsledek modelování dovedností a strategií úspěšných psychoterapeutů. Samy o sobě však nepředstavují NLP, ale vyplývají z použití NLP.

NLP se objevilo začátkem 70-tých let a jeho zakladatelé jsou John Grinder a Richard Bandler, kteří sledovali práci Virginie Satirové, Miltona H. Ericksona a Fritze Perlse. Snahou NLP je poskytnout lidem více možností volby v jejich jednání. Mít možnost volby znamená mít možnost alespoň tří přístupů. V každé interakci bude situaci řídit ta osoba, která má nejvíc možností volby v tom, co bude dělat a největší pružnost v chování.

Jestliže budete vždy dělat to, co vždy děláte, tak také vždy dostanete to, co vždy dostáváte.

Jestliže to, co děláte, nefunguje, udělejte něco jiného.

Zavřít

Kvantová terapie


Jede o využívání různých principů, které popisují kvantoví fyzici a od 70. let minulého stol. Je rozvíjely v USA, kde dnes jsou běžně používány a také principů, které jsou ve velké míře využívány v západní medicíně.

Základem techniky je teorie, která říká, že každá z našich myšlenek má moc tvořit a když jsou naše myšlenky špatně nastaveny, mohou způsobit nemoc, špatné vztahy, nebo nás mohou brzdit v práci nebo v podnikání a nepouští nás samotné dál k našemu seberozvoji.

Technika propojuje tyto psychosomatické aspekty s principy vyčištění vlastního podvědomí a následným kvantovým nastavením našeho vědomí. Díky tomu je možné např. rychlejší uzdravení, rychlejší regenerace, nebo změna vnímání svého života a jeho úprava k vnitřní a duševní rovnováze. To má za efekt lepší poznání sebe sama a kvalitnější život ve všech jeho směrech.

Zavřít

Hypnóza


Hypnóza je schopnost člověka se maximálně soustředit a tím dokázat to, co chce. Je to stav hluboké relaxace a zostřeného vnímání vlastního vědomí podobný stavu mezi bděním a sněním nebo meditaci. V tomto stavu hluboké relaxace, se otevírá naše podvědomí a je schopno přijímat prospěšné a užitečné sugesce, které nám pomáhají uskutečňovat změny myšlení a následně změny chování. Při práci v tomto stavu je člověk mnohem méně kritický a to ulehčuje přijímání pozitivních sugescí. Opakováním sugescí po dobu několika sezení. Je možné udělat ze získaných změn permanentní.

Jde v podstatě o kombinaci technik NLP a řízené relaxace.

Zavřít

Koučink


Stručně a jasně řečeno, koučink je pozitivní metoda, která své úsilí a pozornost směřuje dopředu. Pracuje s tím, co je pozitivní a staví na tom, co fungovalo a funguje, na tom, co se osvědčilo a co se daří.

O čem vlastně koučink je?

 • pomáhá klientovi ujasnit cíle
 • usměrňovat jeho pozornost na schopnosti, dovednosti a pozitivní vlastnosti
 • klade otázky, na které si klient ještě neodpověděl
 • pomáhá uvažovat jinak, než je klient zvyklý

Co vlastně kouč dělá?

 • plně klienta vnímá
 • podporuje ho na cestě k cíli
 • nastavuje mu zrcadlo

Koučovský přístup kontra profesionální koučování, pak popisuje Parma (2006) ve své knize následovně. Koučovský přístup může používat prakticky každý. A mnoho lidí jej od nepaměti využívá, aniž by jim někdo vysvětloval, že to, co dělají, je vlastně koučování. Je to podobné, jako třeba s psychologií. Leckdo je dobrý intuitivní praktický psycholog, aniž by měl jakékoli formální psychologické vzdělání, natož pak titul magistra psychologie. Považuji za velmi žádoucí, aby koučovský přístup (to jest základní principy a postupy koučování) byl co nejrozšířenější, aby byl plně k dispozici. Aby se nestalo, že si jej nějaká skupina povolaných přivlastní a pověsí si na něj copyright a autorská práva jako na vlastní know-how. Něco jiného je podle Parmy koučování jako profese. Profesionální koučování je poměrně mladý obor, který si teprve vybojovává místo na slunci. Stejně jako všechny ostatní obory však potřebuje mít vypracované standardy, tzn. požadavky na kvalifikaci. Aby bylo možno posoudit, kdo má takové vzdělání, praxi apod., které garantují, že jeho práce povede žádoucí výsledkům. Téma naplňování kvalifikačních standardů koučování a posuzování, jsou smyslem akreditačních systémů. Rozpracovávají je profesionální organizace koučů; na světové úrovni se těmito otázkami zabývá The International Coach Federation, na evropské úrovni pak The Europen Mentoring & Coaching Countil a na národní úrovni Česká asociace koučů (ČAK).(Parma 2006)

Jen drobná poznámka a rozdíl mezi koučinkem a terapií. V praxi jsem se setkala s tím, že lidé si to někdy pletou a nenazývají tyto činnosti pravými jmény. Mnozí z nich o koučinku vůbec nevědí a neumí si jej představit.

Vysvětlení je jednoduché, terapie jde dozadu, to znamená zpátky do minulosti a pracuje s tématy, která už proběhla a koučink jde dopředu a pracuje s budoucnost, s tím co plánujeme, jen zatím nevíme jak k tomu dojít.

K čemu je koučink dobrý?

Koučink rozvíjí dovednosti a znalosti osoby tak, že se zlepší její pracovní výkon, v lepším případě je dosaženo i cílů organizace, v níž tato osoba pracuje. Koučink se zaměřuje na vysoký výkon a zlepšení v práci, často však může mít pozitivní vliv i na soukromý život jedince. Obvykle trvá krátkou dobu a soustředí se na konkrétní osobnostní dovednosti a cíle. (CIPD 2004)

Jinými slovy, koučink je dobrý ke stanovování cílů a k jejich dosahování. Záleží jen na jedinci, jaký cíl si zvolí. Mohou to být cíle, které souvisí s výkonem práce nebo s pracovní činností.

Ve firmách se koučink využívá hlavně u řídících pracovníků, manažerů a podobně ke zvyšování jejich výkonu a k zefektivnění jejich práce. Výsledky procesu koučinku pak vedoucí pracovníci přenášejí na své podřízené, mění způsoby svého vedení- a tím se zvyšuje produktivita celé firmy.

V osobním životě je to tzv. „life koučink“ (životní koučink). A ten slouží velmi podobně, jen s tím rozdílem, že se stanovené cíle týkají soukromého života jedince. V daném případě pak záleží na tom, zda je stanovený cíl koučovatelný, nebo jestli je potřeba zvolit jiný postup, techniku nebo metodu. Ze své zkušenosti a praxe vím, že v těchto případech se koučink často kombinuje s poradenstvím, terapií případně s jinými postupy a technikami. Pak je důležité na tento fakt klienta upozornit. Vystoupit z role kouče a začít pracovat jinak.

Zavřít

Krizová intervence


Krizová intervence je jeden ze způsobů pomoci v takových životních situacích, ve kterých naše vlastní zdroje pro zvládání různých zátěží jednoduše nestačí. V krizové intervenci je potřeba se s klientem zaměřit na problém, ohnisko, spouštěč, hlavně pak podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď".

Zavřít

Poradenství


Poradenství je odborná a specializovaná činnost, která je zaměřená na pomoc lidem v nestandartních situacích krátkodobého i dlouhodobého charakteru.

Poradenství v oblasti

 • osobnostního rozvoje
 • finanční gramotnosti
 • pracovně právních vztahů
 • individuální příprava na výběrová řízení
 • práce se silnými stránkami
 • a podobně
Zavřít

Andragogické poradenství


Andragogické poradenství je konzultační, edukační a informační činnost, která je zaměřená na orientaci jedince v oblasti jeho zájmu. Zaměřuje se na současné a nové trendy v profesní oblasti, v oblasti vzdělávání dospělých apod. Uspořádání a vytříbení zájmů klienta, v oblasti většinou profesního života, je třeba klást důraz jak na harmonii duše, tak na jeho možné reálné fyzické a mentální možnosti.

Konzultace v oboru andragogika (vzdělávání dospělých) mohou probíhat jak individuálně, tak skupinově. Tyto konzultace jsou zaštítěny odborným univerzitním garantem z oboru Andragogika a Andragogické poradenství.

Zavřít